كارگروه آموزش، پژوهش و توسعه

برگزاري دوره­ هاي آموزشي، آسيب شناسي و ارائه راهكار، برگزاري همايش، سمينار و كارگاه هاي علمي مرتبط با نشر، انجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاهي، انتخاب ناشر نمونه دانشگاهي، انتخاب كتاب سال دانشگاهي، تجليل از پيشكسوتان نشر دانشگاهي، انتشار خبرنامه نشر دانشگاهي، برگزاري كلاس­هاي نشر حرفه اي بين­ المللي با همكاري كارگروه بين­ الملل و …

حامد علي اكبرزاده
مدير مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي


مسعود پايدار
مدير مسئول انتشارات كتاب دانشگاهي
علي شفيعي
مدير مسئول انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز
مرتضي زينعلي
مدير مسئول انتشارات جامعه نگر
محمد قجر
مدير مسئول انتشارات هوشمند تدبير
مريم رونق
قائم مقام انتشارات فرمنش
يوسف كاويان
مدير مسئول انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
اميررضا روحي زاده
مدير مسئول انتشارات عصر كنكاش
شهرام مقصودي
مدير مسئول انتشارات آقاي كتاب