كارگروه رفاه، ماليات و بيمه

راهنمايي و ايجاد تمهيدات سفرهاي تفريحي و سياحتي براي اعضاي انجمن و كارمندان و خانواده هاي آنها، رزرو و تهيه با تخفيف بليط استخر، ورزشگاه، سينما و … براي اعضا و كارمندان و خانواده هاي آنها، برنامه­ريزي و مديريت اجراي پروژه­هاي اقتصادي و سرمايه­گذاري جمعي اعضا مانند خريد زمين و ساخت شهرك در مناطق تفريحي و ييلاقي، ايجاد شركت پخش و فروشگاه­هاي كتاب در تهران و شهرستان­ها، راه اندازي ليتوگرافي، چاپخانه، صحافي مشترك براي خدمات رساني به اعضا، تهيه انبار و سوله­هاي بزرگ حوالي تهران، بررسي راهكارهاي مناسب براي تأمين كاغذ و مقواي مورد نياز اعضا، برنامه ريزي براي واردات و توزيع كاغذ و مقوا براي اعضا، تجميع سفارشات كاغذ و مقوا براي برخورداري از بهاي كمتر، مذاكره با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشكل­هاي نشر براي تخصيص سهميه ارزي، بازديد و مذاكره با كارخانجات فعال كاغذ در كشور براي تأمين كاغذ اعضا، ارائه خدمات ماليات ، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه تكميلي به اعضا، برنامه­ريزي و مديريت فعاليت­هاي خيرخواهانه و عام المنفعه از قبيل ساخت مدرسه، كتابخانه و …

علي اكبر طورانيان
مدير مسئول انتشارات شهرآب


محمد حسين اوزار
مدير مسئول انتشارات اشراقيه
حسين محسني
مدير مسئول انتشارات مارليك
مهدي طورانيان
مدير مسئول انتشارات اميد انقلاب
روبن شاهورديان
مدير مسئول انتشارات علم و حركت
اصغر احمدي
نشر پاب ايران