فرم عضویت :

همکار گرامیپیوستن و همراهی شما با اعضای انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، به عنوان صنف و مرجع ناشران کتاب دانشگاهی در ایران، مایه مباهات و خرسندی است.

شما می توانید بعد از دریافت فرم های عضویت، ضمن مطالعه و تکمیل، فرم های مربوطه را به همراه مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن، به نشانی پستی انجمن ارسال فرمائید.

نتیجه درخواست شما بعد از بررسی های لازم کلیه مدارک و رزومه انتشارات شما در هیئت مدیره انجمن، بصورت مکتوب به اطلاع شما خواهد رسید.