مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی 

تاریخ برگزاری 24 آذر ماه 1401