علی رمضانی سخنگو و قائم مقام سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از برگزاری این نمایشگاه طی روزهای 19 تا 29 اردیبهشت 1402 خبر داد.