انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برگزار میکند:

آیین اختتامیه

جشنواره ملی نشر دانشگاهی

کتاب برگزیده دانشگاهی و ناشر پیشکسوت دانشگاهی

سه شنبه 30 آبان 1402

ساعت 15:30

مکان: پایین تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات