معرفی اعضای هیئت مدیره دوره هفتم

محمدرضا ناجيان اصل

 • مدير مسئول انتشارات رسا

مدير مسئول

محمدتقي عرفانپور

 • مدير مسئول انتشارات علوم دانشگاهي

رئيس هيئت مديره انجمن

عباس غمگسار

 • مدير مسئول انتشارات ترمه

نايب رئيس هيئت مديره

مرتضي زينعلي

 • مدير مسئول انتشارات جامعه نگر

عضو هيئت مديره

مهدي صادقي

 • مدير مسئول انتشارات بامداد كتاب

عضو هيئت مديره

حسن قرباني

 • مدير مسئول انتشارات آيلار

بازرس اصلي

مجتبي طالقاني اصفهاني

 • مدير مسئول انتشارات سيماي دانش

خزانه دار

پيمان دانش­ اشراقي

 • مدير مسئول انتشارات صفار

بازرس علي البدل

فرهاد تيمورزاده

 • مدير مسئول انتشارات تيمور زاده

عضو علي البدل

مجيدرضا زروئي

 • مدير مسئول انتشارات فدك ايساتيس

عضو علي البدل

جلال صابري شكيب

 • مدير مسئول انتشارات نوربخش

منشي و دبير