فراخوان سی امین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی اعلام شد
دانشجویان تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طلاب سطوح مختلف می‌توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و براساس شرایط ذیل در شش گروه اصلی شامل «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پزشکی و دامپزشکی»، «هنر و معماری» و دو بخش «ویژه» و «بین الملل» به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
مهلت ثبت نام:31 اردیبهشت 1402
ثبت نام:https://isba.ir/Default/FestivalDashboard/1
متن کامل خبر:https://isba.ir/Default/NewsDetails/3762
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی