تشکیل کارگروه های تخصصی در انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی

سیدعباس حسینی نیک مدیر مسئول در گفتگو با روابط عمومی انجمن عنوان کرد:

 انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی از سال 1383 شروع به فعالیت کرده و تا کنون حدود 150 ناشر دانشگاهی عضو این تشکل می باشند. عضویت ناشران بزرگ و فعال در بخش دانشگاهی موجب تعالی جایگاه انجمن در جامعه نشر ایران شده است.

ایشان ضمن یادآوری فعالیت و اعضای هیئت مدیره، به شروع فعالیت­های جدی کارگروه های انجمن اشاره کرد و افزود: انجمن در حال حاضر از خدمات و همفکری شش کارگروه تخصصی بهره مند است:

 کارگروه آموزش و توسعه، کارگروه حقوقی، کارگروه بین الملل، کارگروه نمایشگاه، کارگروه رفاه، مالیات و بیمه و کارگروه فضای مجازی.

حسینی نیک ادامه داد: در دوره جدید هیئت مدیره که از تیر ماه امسال آغاز شده ، ضمن اصلاح آیین نامه و شرح وظایف کارگروه ها، اقدام به فراخوان اعضا برای عضویت در کارگروه ها کردیم و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از همکاران اعلام آمادگی کردند. اعضای کارگروه های شش گانه انجمن از اواخر شهریور سال جاری بعد از بررسی های بعمل آمده، انتخاب شدند و جلسات هفتگی آنها آغاز گردید و در نخستین جلسه، مسئولان آنها با رأی اعضای هر کارگروه انتخاب شدند.

خوشبختانه اعضای کارگروه ها علاوه بر تخصص و تجربه، دارای اشتیاق و انگیزه لازم برای ارائه پیشنهادات و اجرای طرح های مرتبط با انجمن بوده و هم اکنون در همه کارگروه ها، طرح های بسیار مهمی در دست بررسی است که به زودی توسط سایت و کانال رسمی انجمن، اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر مسئول انجمن در انتها اضافه کرد: این انجمن از هر نوع پیشنهاد و انتقاد سازنده استقبال کرده و پذیرای نظرات همکاران نشر دانشگاهی و دیگر اصحاب جامعه نشر می باشد.