انتخابات داخلی هیئت مدیره دوره هشتم انجمن

اولین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم انجمن در تاریخ دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و در محل انجمن با حضور رئیس مجمع عمومی اخیر و اعضای سابق و جدید هیئت مدیره تشکیل گردید.

بعد از صحبت‌های همه حاضران مبنی بر اهداف مشترک در نشر دانشگاهی، نخستین جلسه هیئت مدیره جدید با حضور هفت عضو اصلی منتخب و بازرس ادامه یافته و سمت‌های اجرایی برای پنچ نفر از اعضای هیئت مدیره مصوب گردید:

-  آقای دکتر سید عباس حسینی نیک به عنوان مدیر مسئول انجمن

-  آقای مرتضی زینعلی به عنوان رئیس هیئت مدیره

-  آقای شهروز گهواره‌ای به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

-  آقای محمدرضا ناجیان اصل به عنوان خزانه‌دار

-  خانم مریم رونق به عنوان منشی و دبیر جلسات

امید است همدلی و همکاری همه اعضای هیئت مدیره و مشارکت اعضای انجمن و دیگر ناشران کتاب دانشگاهی بتواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در حوزه نشر باشد.