ثبت نام بیمه تکمیلی

07/25/1396 - 12:15

 

« قابل توجه ناشران محترم دانشگاهی

                       

پیرو تلاش همکاران محترم در هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در موضوع بیمه تکمیلی کارکنان صنف نشر و کتابفروشان، پس از بررسی و تحقیق، بین هیئت مدیره محترم اتحادیه و بیمه تعاون sos، توافقی حاصل شده که تصویر تعهدات و شرایط به پیوست تقدیم می­شود.

 ضمناً برای همکاران حوزۀ نشر دانشگاهی عضو و غیر عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی که پروانه کسب از اتحادیه ناشران و کتابفروشان دریافت نکرده اند، انجمن ترتیبی اتخاذ کرده است که این همکاران نیز با هماهنگی با دبیرخانۀ انجمن به اتحادیه ناشران و کتابفروشان معرفی و بیمه نامه تکمیلی دریافت نمایند.

برای دریافت فرم های بیمه کلیک نمایید.