کارگروه فضای مجازی

اعضای کارگروه فضای مجازی:

آقایان: سیدعباس حسینی نیک - هادی طغیانی - حسین کاظمی - دانا خواجوی  و خانم مریم رونق

مسئول کارگروه : آقای هادی طغیانی

حوزه فعالیت:

  • طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن
  • طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی
  • مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار­های مختلف
  • همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای برگزاری کلاس­ های آموزشی و همایش های علمی و صنفی در فضای مجازی و بصورت آن­لاین
  • همکاری با کارگروه نمایشگاه کتاب برای برگزاری نمایشگاه مجازی و ...