کارگروه فضای مجازی

حوزه فعالیت:

  • طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن
  • طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی
  • مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار­های مختلف
  • همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای برگزاری کلاس­ های آموزشی و همایش های علمی و صنفی در فضای مجازی و بصورت آن­لاین
  • همکاری با کارگروه نمایشگاه کتاب برای برگزاری نمایشگاه مجازی و ...