کارگروه بین الملل

اعضای کارگروه بین الملل: 

آقایان: رضا اصلانی - علی کلانتری و خانم مریم رونق

مسئول کارگروه : خانم مریم رونق

حوزه فعالیت:

  • برنامه ریزی و شرکت در نمایشگاه های بین ­المللی کتاب
  • استفاده از ظرفیت های حقوق نشر داخلی و کپی رایت
  • ارتباط با ناشران خارجی و اصلاح دیدگاه و ذهنیت آنها از وضعیت نشر دانشگاهی در ایران
  • معرفی و حمایت از آثار داخلی در عرصه بین ­المللی
  • مشاوره به ناشران خارجی برای انتشار مشترک با ناشران عضو انجمن
  • دعوت از ناشران و انجمن های خارجی برای حضور در نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران و برنامه ریزی برای ملاقات با ناشران داخلی
  • راهنمایی و ایجاد تمهیدات سفر اعضا به کشورهای خارجی برای آشنایی با ناشران و انجمن­ های بین­ المللی
  • همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای دعوت از تیم های آموزشی بین­ المللی در حوزه نشر و برگزاری کلاس­ های تخصصی و ...