کار گروه حقوقی

حوزه فعالیت:

مشاوره حقوقی به هیئت مدیره و اعضا، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و آیین­ نامه­ های حوزه نشر، پیگیری مقابله با تکثیرهای غیر­قانونی، داوری و حل اختلاف بین اعضا و ...