کار گروه حقوقی

حوزه فعالیت:

  • مشاوره حقوقی به هیئت مدیره و اعضا
  • بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و آیین­ نامه­ های حوزه نشر
  • پیگیری مقابله با تکثیرهای غیر­قانونی
  • داوری و حل اختلاف بین اعضا و ...