کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه

حوزه فعالیت:

برگزاری دوره­ های آموزشی، آسیب شناسی و ارائه راهکار، برگزاری همایش، سمینار و کارگاه های علمی مرتبط با نشر، انجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاهی، انتخاب ناشر نمونه دانشگاهی، انتخاب کتاب سال دانشگاهی، تجلیل از پیشکسوتان نشر دانشگاهی، انتشار خبرنامه نشر دانشگاهی، برگزاری کلاس­های نشر حرفه ای بین­ المللی با همکاری کارگروه بین­ الملل و ...