گروه بین الملل

کارگروه بین­ الملل از میان نشست هم­اندیشی «نقد بیست و هشتمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران» در محل انجمن به تاریخ 1394/3/10 متولد شد. اعضای کارگروه عبارتند از : آقایان مسعود پایدار، عباس حسینی نیک، مرتضی زینعلی، محمدرضا ناجیان و اکبر ارشدی.

این کارگروه با هدف بسترسازی حضور ناشران دانشگاهی ایران در مجامع و نمایشگاه­های بین­ المللی کتاب به ساماندهی امور پرداخت. این کارگروه در پایان جلسۀ مجمع عمومی سالیانه 1394/4/9 انجمن، همایشی با حضور صاحبنظران تحت عنوان «چگونگی برقراری ارتباط ناشران دانشگاهی با ناشران بین­ المللی برگزار کرد.

کارگروه بین­ الملل از تاریخ 1394/2/21 آقای سید علی قریشی یکی از استادان مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسلط به مذاکره و ترجمه را به همکاری دعوت کرد و ایشان تا پایان کار نمایشگاه فرانکفورت به همکاری ادامه داد. کارگروه، فراخوانی برای حضور در شصت و هفتمین نمایشگاه بین­ المللی کتاب فرانکفورت برای ناشران دانشگاهی ایران و نامه­ای برای همکاری­های متقابل به ناشران بین­المللی ایمیل کرد.

اهم اقدامات کارگروه بین­ الملل به این شرح است:

1- تدوين گزارش كارشناسي « به سوی کپی رایت؛ اخلاقي، حرفه اي و داوطلبانه»

2- ترجمه گزارش به سوی کپی رایت

3- تهيه و ارسال فراخوان حضور ناشران دانشگاهی در شصت و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

3- تهیه و ارسال نامه (Email) کارگروه بین الملل انجمن به ناشران بین الملل و دعوت به همکاری

4- مکاتبات و تماس هاي تلفنی  متعدد با ناشران بین الملل و  تنظیم 16 قرار ملاقات

5- ترجمه به زبان انگلیسیِ خلاصة آثار ارسالي ناشران دانشگاهي به انجمن

6- طراحي، ویرایش و انتشار کاتالوگ انگلیسیِ آثار منتخب (كاغذي و CD)

7- آماده شدن تیم کارگروه بین الملل براي شركت در پنل گفتگو در غرفة ایران

8- گویندگی و ضبط مستند 10 دقیقه اي نشر ایران به زبان انگلیسی و انتشار آن در CD)

9- آماده کردن يك ارائه 15 دقیقه ای به زبان انگلیسی براي نشستي در غرفه ایران

کارگروه، گزارش بسیار مهمی از روند عملکرد و گزارش منتهی به حضور در  نمایشگاه کتاب فرانکفورت را به تاریخ 15/9/1394 در 7 صفحه به هیئت مدیره وقت ارائه کرد. اینجانب نظر هیئت مدیره محترم را به مطالعه­ی دقیق آن متن جلب می­کند.

پیشنهاد کارگروه به هیئت مدیرۀ محترم کنونی، تداوم فعالیت کارگروه، همچنان با هدف تغییر نگرش ناشران بین­ الملل به ناشران دانشگاهی ایران و برقراری ارتباط موفق و مؤثر ناشران ایرانی و خارجی در قالب تعامل تولیدکنندگان کتاب ایرانی و  کتاب خارجی است.