انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات دانش نگار

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 16، مورد 1 تا 10 از 154.
1 علوم کشاورزیاصول مایع درمانی در دامپزشکیدانش نگار بهمن مصلی نژاد، عباس احمدی، فرزاد جولایی 11384148رقعیشومیز15,000 ریال9789648060249
2 علوم کشاورزیراهنمای پرورش اردکدانش نگار یدا... اسدپور، احمدقربانی 1138588رقعیشومیز10,000 ریال9789648060355
3 علوم انسانیجهانی شدن مدیریت و طراحی سازماندانش نگار پاول کیرک براید، کارن واردرضا واعظی، جلال الدین زارع اشکذریدوم1387170وزیریشومیز32,000 ریال9789649137322
4 علوم پایهراهنمای حل مسائل شیمی عمومی1دانش نگار چارلز مورتیمرابراهیم عامل محرابیچهارم1391248وزیریشومیز80,000 ریال9789649071510
5 علوم پایهراهنمای حل مسائل شیمی عمومی2دانش نگار چارلز مورتیمرابراهیم عامل محرابیدوم1387192وزیریشومیز27,000 ریال9789649071503
6 علوم کشاورزیکلسیم، فسفر، منیزیم و بیماریهای متابولیکدانش نگار وحید نجارنژاد مشهدی اول1386224وزیریشومیز25,000 ریال9789648060638
7 علوم پایهآموزش فتوشاپ 5/5 در 24 ساعتدانش نگار کارلا رزعلیرضا بهرامی، علی عباسیاول1380384وزیریشومیز19,500 ریال9789645777164
8 علوم پایهایمنی درآزمایشگاه های شیمی دانشگاهی ج1برای دانشجویاندانش نگار سیدحسین هاشمی، ابوطالب صدیقی، احسان خضری اول138796رقعیشومیز17,000 ریال9789642927180
9 علوم کشاورزیسبزیکاری درسطح کمدانش نگار حسن بنی هاشمی اول1389132پالتوییشومیز40,000 ریال9789642927487
10 علوم پایهآموزش تصویری اینترنتدانش نگار کادن هد، راجرزبابک احترامی، کاوه طالبی مقدماول1381228وزیریشومیز18,000 ریال9789645777263