انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات خانه زیست شناسی

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 6، مورد 1 تا 10 از 59.
1 علوم پایهزیست‌شناسی مولکولی سرطانخانه زیست شناسی لورن پکورینوآقای نودیجه11391486وزیریشومیز160,000 ریال9789642605811
2 علوم پایهژنوم 3خانه زیست شناسی پروفسور براوندکتر سپهری‌زاده21391320رحلیشومیز120,000 ریال9789642605279
3 علوم پایهمبانی زیست‌شناسی سلولی - جلد 1خانه زیست شناسی بروس آلبرتسدکتر بهاروند21391405رحلیشومیز200,000 ریال9789642605705
4 علوم پایهمبانی زیست‌شناسی سلولی - جلد 2خانه زیست شناسی بروس آلبرتسدکتر بهاروند21391490رحلیشومیز250,000 ریال9789642605705
5 علوم پایهزیست‌شناسی سلولی، مولکولی و ...خانه زیست شناسی مجید مهدوی 51391326رحلیشومیز160,000 ریال9789642605019
6 علوم پایهبیوشیمی استرایر - جلد 1خانه زیست شناسی لوبرت استرایر و ...دکتر خسرو خواجه61390476رحلیشومیز140,000 ریال9789642605392
7 علوم پایهبیوشیمی از لنینجر تا استرایرخانه زیست شناسی لوبرت استرایر و ...دکتر مجید مهدوی11391456رحلیشومیز180,000 ریال9789642605866
8 علوم پایهسلول‌های بنیادی به زبان سادهخانه زیست شناسی لاری گلدستین و ...دکتر بهاروند21391560وزیریشومیز190,000 ریال9789642605712
9 علوم پایهبیوانفورماتیک به‌ زبان سادهخانه زیست شناسی جین مایکل کلاوری و ...دکتر زهرا مرادپور21390502وزیریشومیز110,000 ریال9789642605644
10 علوم پایهآنالیز ژن و ژنومخانه زیست شناسی ریچارد جی . ریسدکتر مهرداد هاشمی21391439وزیریشومیز220,000 ریال9789642605590