انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات سپهر

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 5، مورد 1 تا 10 از 41.
1 علوم کشاورزیکاربرد spssدرتجزیه های آماری کشاورزیسپهربهنام بخشی  13880وزیری 55,000 ریال9789646123885
2 علوم کشاورزیراهنمای بهداشتی تربیت ونگهداری سگسپهر حمید رضا کاظمینی 13870وزیری 70,000 ریال9789646123540
3 شیلاتدیسکوسسپهرعلی کرمی  13850وزیری 20,000 ریال9789646123632
4 علوم کشاورزیروشهای ردیابی تراریختیسپهرشهادتی مقدم  13870وزیری 27,000 ریال9789646123731
5 علوم کشاورزیبررسی وضعیت پلنگ در ایرانسپهرآرزوصانعی  13870وزیری 190,000 ریال9789646123748
6 کلیاتآموزش گام به گام نرم افزارgisسپهرصادق کریمی  13880وزیری 35,000 ریال9789646123830
7 علوم کشاورزیزنبور عسل وپرورش آنسپهرشهرستانی  13900وزیری 120,000 ریال9789646123045
8 علوم کشاورزیترویج باغبانی نوینسپهرسید اسماعیل هاشمی  13890وزیری 60,000 ریال9789646123946
9 علوم کشاورزیتکنولوژی تولید ذرتسپهر رضا صیامی 13880وزیری 40,000 ریال9789646123922
10 علوم کشاورزیپرورش نگهداری وتکثیر گیاهان آپارتمانیسپهرمحمد صانعی و  13870وزیری 120,000 ریال9789646123533