انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات ماهان ( مهر سبحان)

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 62، مورد 1 تا 10 از 615.
1 علوم انسانیبانک تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسکماهان ( مهر سبحان)احسان طیبی ثانی-محمدرضا دهقانی  13890رحلی 90,000 ریال9789641644644
2 علوم انسانیکتب ارشد روانشناسى - روانشناسى بالینىماهان ( مهر سبحان)فروزان سلیمی فر  13900رحلی 140,000 ریال9789641646143
3 علوم انسانیکتب ارشد تاریخ - زبان تخصصىماهان ( مهر سبحان)تینا مددکار، امید اخوی  13890رحلی 80,000 ریال2000901500096
4 علوم انسانیکتب ارشد علوم تربیتى1 - مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسیماهان ( مهر سبحان)نهضت حسینی  13890رحلی 150,000 ریال9789642831395
5 هنر و معماریکتب ارشد پروژه وساخت - مدیریت کارگاهىماهان ( مهر سبحان)داوود آقاجانپور  13900رحلی 90,000 ریال9789641645085
6 علوم انسانیکتب ارشد حقوق بین الملل - حقوق مدنىماهان ( مهر سبحان)مریم یداله زاده  13900رحلی 320,000 ریال9789641646303
7 علوم پزشکیعفونت سیستم ایمنی بدن ماهان ( مهر سبحان)دیویس ،هالابلاب ،کلارک ،کاکس ،یانگ غفوریان بروجرنیا،عصاره زادگان 11382248وزیری شومیز22,000 ریال9789647006835
8 علوم انسانیبانک تست متون حقوقیماهان ( مهر سبحان)ملیحه زندنا  13890رحلی 80,000 ریال9789641644811
9 علوم انسانیکتب ارشد اجرایى - سمپل تافل(زبان تخصصی مدیریت -ویژه mba)ماهان ( مهر سبحان)حسن ایرونی  13890رحلی 150,000 ریال9789641641841
10 فنی مهندسیکتب ارشد مکانیک ارتعاشاتماهان ( مهر سبحان)رمضانعلی جعفری تلوکلائی اول1387178رحلیشومیز105,000 ریال9789642831630