انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات ماهان ( مهر سبحان)

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 62، مورد 1 تا 10 از 615.
1 علوم انسانیبانک تست حسابرسیماهان ( مهر سبحان)کرامت اله حیدری رستمی  13890رحلی 80,000 ریال9789641642374
2 علوم انسانیبانک تست حسابداری صنعتیماهان ( مهر سبحان)امیر محمدی  13890رحلی 80,000 ریال9789641642381
3 علوم پایهبانک تست زبان تخصصی زیست شناسیماهان ( مهر سبحان)آروین غازاریان  13890رحلی 73,000 ریال9789641640387
4 علوم پایهبانک تست ژنتیکماهان ( مهر سبحان)آروین غازاریان  13890رحلی 110,000 ریال9789641643838
5 علوم پایهبانک تست بیوشیمیماهان ( مهر سبحان)نازنین پیروز نیا  13890رحلی 85,000 ریال9789641642275
6 علوم انسانیبانک تست حسابداری مالیماهان ( مهر سبحان)مهدی حقیقت شهرستانی  13890رحلی 130,000 ریال9789641642442
7 علوم انسانیبانک تست پژوهش عملیاتی مدیریتماهان ( مهر سبحان)مصطفی جانی -جواد طیبی  13890رحلی 150,000 ریال9789641642237
8 علوم انسانیبانک تست روانشناسی بالینیماهان ( مهر سبحان)ابراهیم روزدار  13890رحلی 80,000 ریال9789641644309
9 علوم انسانیبانک تست روانشناسی تربیتیماهان ( مهر سبحان)صید کریم جوزایی  13890رحلی 65,000 ریال9789641642824
10 علوم انسانیبانک تست اقتصاد خرد و کلانماهان ( مهر سبحان)محسن ابراهیمی  13890رحلی 90,000 ریال9789641640998