انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات ماهان ( مهر سبحان)

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 62، مورد 1 تا 10 از 615.
1 علوم انسانیبانک تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسکماهان ( مهر سبحان)احسان طیبی ثانی-محمدرضا دهقانی  13890رحلی 90,000 ریال9789641644644
2 علوم انسانیکتب ارشد تاریخ - زبان تخصصىماهان ( مهر سبحان)تینا مددکار، امید اخوی  13890رحلی 80,000 ریال2000901500096
3 هنر و معماریکتب ارشد پروژه وساخت - مدیریت کارگاهىماهان ( مهر سبحان)داوود آقاجانپور  13900رحلی 90,000 ریال9789641645085
4 علوم انسانیبانک تست حقوق بین المللماهان ( مهر سبحان)مریم سالاری  13890رحلی 70,000 ریال9789641644460
5 علوم انسانیآزمون 8 مرحله ای خودسنجیمجموعه مدیریتماهان ( مهر سبحان)هیئت علمی مدیریت اول13870رحلیشومیز200,000 ریال9789641640202
6 علوم انسانیکتب ارشد علوم تربیتى 3 - روشها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایى وپیش دبستانیماهان ( مهر سبحان)جمشید رشیدی- سواره یوسفی  13890رحلی 140,000 ریال9789641642510
7 هنر و معماریکتب ارشد پروژه وساخت طراحى فنى واجزاى ساختمانماهان ( مهر سبحان)محمد رنجبر اول13880رحلیشومیز180,000 ریال9789641641827
8 علوم انسانیفارسی عمومی عمومیماهان ( مهر سبحان)ثریا پرستار اول1389256رحلیشومیز160,000 ریال9789641640158
9 تربیت بدنیکتب ارشد تربیت بدنى مدیریت سازمانها ومسابقات ورزشىماهان ( مهر سبحان)زهرا سادات میرزازادهسعیده خاکپورهمایون فراهانی دوم13890رحلیشومیز140,000 ریال9789641641926
10 علوم پایهفرهنگ مصوراصطلاحات گیاه شناسی ماهان ( مهر سبحان)مایکل هایکی ،کلایو کینگ فریبا شریف نیا،فیروزه چلبیان 21387216رحلی شومیز50,000 ریال9799647006940